• Powietrzna pompa cieplna (pompa typu powietrze/woda) to pompa ciepła, która jako dolne źródło (środowisko, z którego pozyskiwane jest ciepło) wykorzystuje dostępne bez ograniczeń powietrze atmosferyczne (aerotermia). Podobnie jak inne pompy ciepła, w domowej instalacji grzewczej może ona pełnić taką samą rolę, jak kocioł węglowy, gazowy czy elektryczny, a więc służyć do zasilania w ciepło instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).
  • Zasysane do pompy ciepła powietrze z pomieszczenia lub z zewnątrz oddaje swoją energię cieplną w wymienniku ciepła (parownik) do czynnika chłodniczego, który w stanie rozprężonym (ciekłym) jest zimny. Podgrzany powietrzem czynnik paruje (zmienia stan skupienia na gazowy) i następnie trafia do sprężarki, a tam pod wpływem sprężania znacznie rośnie jego ciśnienie i temperatura.
  • Gorący czynnik w stanie sprężonym (gazowym) trafia do wymiennika ciepła (skraplacz) i oddaje swoją energię cieplną do zmagazynowanej w zasobniku wody.
  • Po schłodzeniu czynnik ulega skraplaniu (przechodzi do stanu ciekłego) i trafia następnie do zaworu rozprężnego, gdzie następuje obniżenie jego ciśnienia. Z zaworu rozprężnego czynnik (w stanie ciekłym) kierowany jest do wymiennika ciepła (parownik) i cały cykl się powtarza.

schemat

border

pompa

  • Ciepło powietrza zewnętrznego ogrzewa czynnik chłodniczy, wtryskiwany do parownika. Podgrzany czynnik ulega zagotowaniu i odparowuje w stałym ciśnieniu zależnym od temperatury powietrza.
  • Para wygotowana za darmo z czynnika jest sprężana przez kompresor do ciśnień, w których temperatura skraplania jest użyteczna (30-60oC). Kompresor zużywa energię za którą płacimy.
  • Ciśnienie parowania (gotowania) zależy od temperatury zewnętrznej. Im niższa temperatura zewnętrzna, tym niższe ciśnienie parowania. Im wyższa temperatura zewnętrzna, tym wyższe ciśnienie parowania.
  • W parowniku gorąca i przegrzana para jest schładzana wodą do ogrzewania lub CWU. Para skrapla się w stałym wysokim ciśnieniu. Im niższa temperatura wody, tym niższe ciśnienie skraplania. Im wyższa temperatura wody, tym wyższe ciśnienie skraplania.
  • Obciążenie sprężarki jest zależne od ciśnienia parowania i skraplania. Im większa różnica ciśnień, tym sprężarka bierze więcej prądu.

Zostaw swoje dane, skontaktujemy się z Tobą

Komunikat