08 lis 2020

WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI
POD FARMY FOTOWOLTAICZNE

Jeśli posiadasz grunt i spełniasz następujące warunki :

- powierzchnia min.1 ha
- klasa ziemi IV , V , VI
- bez przeszkód i zacienienia w okolicy
- linia średniego napięcia , przebiegająca przez działkę lub na
granicy ( do 200 metrów )
- działka nie leży na obszarach ochrony krajobrazowo
przyrodniczych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

510 662 001 lub rem@remenergy.pl